Tudnivalók

Az ECL nyelvvizsga:

Az Európai Uniós tagállamok által alkotott konzorcium 1992-ben alakította ki az ECL nyelvvizsgarendszert, mely egységes alapelveken nyugszik – valamennyi nyelvből azonosak a nyelvtudás értékelésének szempontjai, kritériumai és azonos a vizsgaanyagok jellege is.

Az EU egységesítési törekvéseivel összhangban az ECL nyelvvizsga hazánkban és nemzetközileg is elfogadottnak számít.

A magyarországi akkreditációs szabályok értelmében akkreditált/államilag elismert nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet – e nyelvvizsgarendszer keretében azonban a 14. év alattiaknak is van lehetőségük nemzetközileg elismert nyelvvizsga bizonyítványt szerezni – A2 szinten.

Akkreditált vizsganyelvek:

angol, német, magyar

További vizsganyelvek:

(kiegészítő vizsga nélkül honosítással akkreditálható)
olasz, lengyel, szlovák, spanyol, szerb, román, bolgár, orosz, cseh, horvát

Az ECL nyelvvizsga szintjei:
“A2” szint (kezdő)
“B1” szint (akkreditált alapfok)
“B2” szint (akkreditált középfok)
“C1” szint (akkreditált felsőfok)

Az ECL nyelvvizsga részei:
Szóbeli vizsga
1.     Szóbeli kommunikáció
2.     Hallott szöveg értése

Írásbeli vizsga
1.    Írásbeli kommunikáció
2.    Olvasott szöveg értése

A vizsgák értékelése:

Készségenként egységesen 25-25, összesen 100 pont szerezhető az ECL vizsgán, amely akkor eredményes, ha a jelölt készségenként legalább 40%-ot elér, és részvizsgánként (szóbeli, írásbeli) összességében eléri a megszerezhető pontszám legalább 60%-át.

A mért készségek és pontértékük:

Hallott szöveg megértése                25 pont
Olvasott szöveg megértése             25 pont
Írásbeli kommunikációkészség        25 pont
Szóbeli kommunikáció                     25 pont

Elérhető maximum:                                        100 pont
Megfelelési minimum részvizsgánként:            30 pont
Megfelelés készségenként:                             10 pont

Az ECL nyelvvizsgarendszer aktuális vizsgadíjai:

A vizsgadíj összegét az Országos ECL Nyelvvizsga Központ a nemzeti valutában állapítja meg.

 

Szóbeli Írásbeli Komplex
A2 vizsgaszint (akkrediált nyelvek) 11 000Ft 11 000Ft 18 000Ft
B1 vizsgaszint (akkrediált nyelvek) 15 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft
B2 vizsgaszint (akkrediált nyelvek) 17 000 Ft 17 000 Ft 28 000 Ft
C1 vizsgaszint (akkrediált nyelvek) 17 500 Ft 17 500 Ft 29 000 Ft
A2 vizsgaszint (nem akkrediált nyelvek) 6 000 Ft 6 000 Ft 10 000 Ft
Nem akkreditált nyelv (B1, B2, C1 szint) 13.200 Ft 13.200 Ft 22 000 Ft

ECL Nyelvvizsga időpontok a “Vizsgaidőpontok” menüpont alatt érhetőek el.

Jelentkezés:

Az ECL nyelvvizsgára való jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány kinyomtatható a honlapról, illetve beszerezhető intézményünkben. A honlapról közvetlenül is lehet vizsgára jelentkezni.
A vizsgadíjat a regisztrációs díjjal kiegészítve készpénzben központunkban kell befizetni, a befizetést igazoló eredeti csekkszelvényt vagy nyugtát csatolni kell a kitöltött jelentkezési laphoz. On-line jelentkezés esetén a vizsgadíjat át kell utalni vagy csekken be kell fizetni intézményünk számlájára. Az átutalás másolatát, illetve a befizetési csekk eredeti igazoló szelvényét el kell küldeni a vizsgahelynek, hogy a jelentkezést érvényesítse.

Vizsgahely:

A személyes ügyfélszolgálat a Katona J. u. 1. sz alatt működik, ami utcafronti főbejárattal rendelkezik, így mindenki számára  könnyen megtalálható, megközelíthető és elérhető a www.ioszia.hu oldalon. (tel./fax:06-37/301-649, tel.: 37/312-719, 37/312-724)
Az állandó ügyfélfogadás hétfőtől péntekig 8:00-16:30 között biztosít általános információs tájékoztatást. A jelentkezőknek lehetősége van a vizsgákkal kapcsolatos információk megszerzésére, illetve az azokra történő jelentkezésre az ecl@ioszia.hu internetes elérhetőségen is.

Felkészítő tanfolyamok:

A vizsgákra felkészítő tanfolyamokat is szervezünk 30, 120 és 240 órában, előzetes szintfelmérés után, kiscsoportos képzési formában, próbavizsga lehetőséggel.
Felkészítő tanfolyamaink árai:

30 órás célirányos vizsgafelkészítés 28.500.- Ft
120 órás képzés     114.000.- Ft
240 órás képzés    228.000. – Ft
A tanfolyamok árai nem tartalmazzák az egyszeri regisztrációs díjat, valamint a jegyzetek árát.
A tanfolyamok díjának kifizetéséhez -egyéni megállapodás alapján- rugalmas, kamatmentes részletfizetési kedvezményt biztosítunk. Az igénybe vehető kedvezményekkel (álláskeresők, kismamák, stb.) kapcsolatban kérjük keresse munkatársainkat!

Cégek számra egyedi árajánlat alapján vállalunk kihelyezett oktatásokat (tréningek, szinten tartás, vizsgafelkészítés)  is, rugalmas képzési időrenddel, gyors ügyintézéssel, melyek a szakképzési hozzájárulás terhére is elszámolhatók. A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre.

Halasztás

A vizsgázó akadályoztatása esetén egy alkalommal jogosult vizsgahalasztást kérni. Ekkor a vizsgáját automatikusan a következő vizsgaidőpontra regisztráljuk.

Csak az a vizsgatípus halasztható, melyre a vizsgázó eredetileg jelentkezett. Ha annak bármely részén megjelent, a halasztási kérelmet nem áll módunkban elfogadni.

A halasztás menete: a halasztást az erre rendszeresített nyomtatványon, és 2500 Ft halasztási díj befizetése ellenében lehet kérni;

  • kérelem és csekk beszerezhető az ECL vizsgahelyeken (rózsaszín csekkel történő befizetést nem áll módunkban elfogadni), illetve a formanyomtatvány itt letölthető és átutalással is fizethető a halasztás díja;
  • az átutaláshoz szükséges adatok a következők:
    Számlatulajdonos számlaszáma: 10024003-00282716-00000000
    Számlatulajdonos neve: Pécsi Tudományegyetem
    Közlemény: 62110 ECL halasztási díj
  • az eredeti kérelmet és a befizetést igazoló dokumentumot a vizsgát követő tíz napon belül kell eljuttatni arra a vizsgahelyre, ahol vizsgázott volna!